Novinky

www.avatym.cz

Alžběta Dirnerová

tel:774 566 072
V roce 2007 absolvovala Ostravskou univerzitu na Institutu pro umělecká studia v ateliéru Malby. Její tvorba spočívá ve sdělování prožitých okamžiků, představ, příběhů a snů. Věnuje se především kresbě a malbě, která je charakteristická svou bezprostředností, rozličnými přístupy a postupy, každý obraz je malovaný s určitým pocitem a rozdílnou energií. Výsledným dojmem je přesto sjednocená linie obrazů (charakteristická barevnost aj.).
Autorka používá různé formy zobrazování – malířsko – dekorativní či ornamentální pojetí, používání šablon, volný malířský rukopis, tyto polohy střídá i realistické zobrazení, které přechází do expresívnosti až k abstrakci. Většina námětů se odehrává v přírodě, figurální, nebo zvířecí motiv je také častý. Obrazům nepředcházejí žádné skici a dlouhé přípravy. Autorka maluje akrylem na plátno, převažující barevnost je černá a růžová..
Autorka není zaměřena pouze na jeden žánr, maluje vše to, co potřebuje sdělit. Malování pro ni není rutinou, nebo systematickou povinností, tvoří i ve větších časových rozestupech.
V současnosti se věnuje také psaní poezie, fotografii a sochařství.

In the year 2007 she graduated from the University of Ostrava, Institute for Art Studies, Studio of Painting. Her artistic creation consists in communication of real life moments, imaginations, tales and dreams. She is concerned especially with drawing and painting characterized by the immediacy of communication, different approaches and procedures; each painting is painted with a certain feeling and energy varying from case to case. In spite of this, the resultant impression is a joint character of paintings (characteristic colour, etc.).
The author neither fight, nor is afraid of various forms of depiction – painting – decorative or ornamental conception, use of patterns, loose brushwork, all this in combination with realistic depiction, passing to expressive to even abstract depiction. The majority of themes come from nature; figural and animal themes are also frequent.
The author is not concerned merely with one genre; she paints whatever she needs to communicate. Painting is a matter of neither routine, nor duty for her; she creates at rather large time intervals.
At present, she also devotes herself to writing poetry, to photography and sculpture.

Vzdělání / Education

1997 – 2001Střední umělecká škola v Ostravě
ateliér Užitá malba ( Studio of painting )
2001 – 2002Ostravská univezita – Pedagogická fakulta
2003 – 2004VUT Brno - Fakulta výtvarných umění
ateliér Malířství u P. Kvíčaly ( Studio of painting )
2002 – 2007Ostravská univerzita – Institut pro umělecká studia
ateliér Malby u D. Balabána ( Studio of painting )

Zaměstání / Profession

Od roku 2005Pedagogická činnost na Základní umělecké škole B. Martinů v Havířově.
Since 2005 - 2012Pedagogue in the Basic Art School
Od roku 2013Pedagog na VŠB-TU Ostrava

Výběr z výstav / Individual exibitions

2008„Nový rok“ – galerie VŠB-TU Ostrava
2008Městské divadlo Brno, Galerie M. Zezuly
2008Galerie Chagall, Brušperk
2009Galerie Maryčka Havířov
2009Galerie VŠUP Praha
2010Divadlo Reduta Brno
2010Galerie Zlatá trojka Městská knihovna Most
2011"Red-Black-Dead" Galerie Doxa, Český Krumlov
2012"Thirty" Galerie Radost, Havířov
2013"Galerie Landratsamt" Německo, Bautzen
2013"Psí máma" Galerie Caesar, Olomouc
2014"Na vlastní kůži" www.zdravakuze.com Ostrava
2015"VIP" Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří
2016"Žena na útěku", Galerie Centrum, Havířov
2016/2017"Obrazy - Odrazy", Galerie současné malby
Divadlo A. Dvořáka, Ostrava

Výběr ze společných výstav / Selection of exhibitions

2005IBCA - Mezinárodní bienále současného umění, Praha
2006„OVA 95-05“ - GVU, Ostrava
2007„Diplomanti IPUS“ - galerie Sokolská, Ostrava
20072008 – Wanniíeck Gallery Brno
2009Galerie Albertovec Opava
2011Galerie Radost, Havířov
2012Galerie Kupa, Breda, Opava
2014Ava und April, Galrie Maryčka, Havířov
2014Galerie Zlatá trojka, Most
2015"Die Natur und der Traum", Rammenau - Německo
2015Havířov, Výstavní síň V. Wünscheho
2016Ostrava Art
2017"Situace", Galerie Dolu Michal, Ostrava