tel:774 566 072
V roce 2007 absolvovala Ostravskou univerzitu na Institutu pro umělecká studia v ateliéru Malby. Její tvorba spočívá ve sdělování prožitých okamžiků, představ, příběhů a snů. Věnuje se především kresbě a malbě, která je charakteristická svou bezprostředností, rozličnými přístupy a postupy, každý obraz je malovaný s určitým pocitem a rozdílnou energií. Výsledným dojmem je přesto sjednocená linie obrazů (charakteristická barevnost aj.).
Autorka používá různé formy zobrazování – malířsko – dekorativní či ornamentální pojetí, používání šablon, volný malířský rukopis, tyto polohy střídá i realistické zobrazení, které přechází do expresívnosti až k abstrakci. Většina námětů se odehrává v přírodě, figurální, nebo zvířecí motiv je také častý. Obrazům nepředcházejí žádné skici a dlouhé přípravy. Autorka maluje akrylem na plátno, převažující barevnost je černá a růžová..
Autorka není zaměřena pouze na jeden žánr, maluje vše to, co potřebuje sdělit. Malování pro ni není rutinou, nebo systematickou povinností, tvoří i ve větších časových rozestupech.
V současnosti se věnuje také psaní poezie, fotografii a sochařství.

In the year 2007 she graduated from the University of Ostrava, Institute for Art Studies, Studio of Painting. Her artistic creation consists in communication of real life moments, imaginations, tales and dreams. She is concerned especially with drawing and painting characterized by the immediacy of communication, different approaches and procedures; each painting is painted with a certain feeling and energy varying from case to case. In spite of this, the resultant impression is a joint character of paintings (characteristic colour, etc.).
The author neither fight, nor is afraid of various forms of depiction – painting – decorative or ornamental conception, use of patterns, loose brushwork, all this in combination with realistic depiction, passing to expressive to even abstract depiction. The majority of themes come from nature; figural and animal themes are also frequent.
The author is not concerned merely with one genre; she paints whatever she needs to communicate. Painting is a matter of neither routine, nor duty for her; she creates at rather large time intervals.
At present, she also devotes herself to writing poetry, to photography and sculpture.
ateliér Užitá malba ( Studio of painting )'), array('2001 – 2002','Ostravská univezita – Pedagogická fakulta'), array('2003 – 2004','VUT Brno - Fakulta výtvarných umění
ateliér Malířství u P. Kvíčaly ( Studio of painting )'), array('2002 – 2007','Ostravská univerzita – Institut pro umělecká studia
ateliér Malby u D. Balabána ( Studio of painting )') ); table($info); h2('Zaměstání / Profession'); $info=array( array('Od roku 2005','Pedagogická činnost na Základní umělecké škole B. Martinů v Havířově.'), array('Since 2005 - 2012','Pedagogue in the Basic Art School'), array('Od roku 2013','Pedagog na VŠB-TU Ostrava') ); table($info); h2('Výběr z výstav / Individual exibitions'); $info=array( array('2008','„Nový rok“ – galerie VŠB-TU Ostrava'), array('2008','Městské divadlo Brno, Galerie M. Zezuly'), array('2008','Galerie Chagall, Brušperk'), array('2009','Galerie Maryčka Havířov'), array('2009','Galerie VŠUP Praha'), array('2010','Divadlo Reduta Brno'), array('2010','Galerie Zlatá trojka Městská knihovna Most'), array('2011','"Red-Black-Dead" Galerie Doxa, Český Krumlov'), array('2012','"Thirty" Galerie Radost, Havířov'), array('2013','"Galerie Landratsamt" Německo, Bautzen'), array('2013','"Psí máma" Galerie Caesar, Olomouc'), array('2014','"Na vlastní kůži" www.zdravakuze.com Ostrava'), array('2015','"VIP" Galerie Kryt, Klášterec nad Ohří'), array('2016','"Žena na útěku", Galerie Centrum, Havířov') ); table($info); h2('Výběr ze společných výstav / Selection of exhibitions'); $info=array( array('2005','IBCA - Mezinárodní bienále současného umění, Praha'), array('2006','„OVA 95-05“ - GVU, Ostrava'), array('2007','„Diplomanti IPUS“ - galerie Sokolská, Ostrava'), array('2007','2008 – Wanniíeck Gallery Brno'), array('2009','Galerie Albertovec Opava'), array('2011','Galerie Radost, Havířov'), array('2012', 'Galerie Kupa, Breda, Opava'), array('2014','Ava und April, Galrie Maryčka, Havířov'), array('2014','Galerie Zlatá trojka, Most'), array('2015','"Die Natur und der Traum", Rammenau - Německo'), array('2015','Havířov, Výstavní síň V. Wünscheho'), array('2016','Ostrava Art') ); table($info); /*h2('Zastoupení ve sbírkách / Collections'); echo '
'; echo 'NG Praha, sbírka Richarda Adama, město Frýdlant nad Ostravicí'; echo '
Východoslovenské muzeum v Košicích, Galerie Albertovec Opava'; echo "\n
"; h2('Účast na sympoziích / Symposium'); echo '
'; echo '4. Mezinárodní sympozium Frýdlantský umělecký smalt 2002'; echo '
Sympozium velkoplošné malby evropských umělců „Umění a příroda“2005'; echo '
Mezinárodní sympozium smaltu Vítkovice 2006'; echo '
Tvůrčí pobyt v Egon Schiele Art Centru, Český Krumlov 2007'; echo '
Malířská dílna Albertovec 2009'; echo "\n
";*/ include "php/2.php"; ?>